Componenten voor energieregistratie

Het meten en analyseren van energieverbruik is een goede stap richting duurzaam ondernemen. Een volledige energieregistratie geeft je inzicht in de stappen die je kunt nemen om energieverspilling te beperken en kosten te besparen. Door te meten breng je bijvoorbeeld hoog sluipverbruik en andere energieproblemen in kaart.

kWh energieregistratie

Om energie te besparen, is bewustwording van het energieverbruik over langere termijn essentieel. Nauwkeurige meetcomponenten geven je een goed inzicht in het verbruik en de belasting van elektrische installaties. Universele paneelmeters en kilowattuurmeters zijn belangrijke schakels in het registreren en analyseren van elektrische grootheden.

In sommige situaties is een kilowattuur registratie alleen niet voldoende. Om nog meer inzicht te krijgen in de status van de elektrische installatie is het meten van verschillende elektrische grootheden noodzakelijk. Aan de hand van deze meetwaarden krijg je meer inzicht in het gedrag van de installatie en aangesloten apparatuur.

Door te meten en analyseren worden storingen eerder opgemerkt en voorkomen. In de praktijk zorgt dit voor een kostenbesparing en verbetering van de energiebalans in de elektrische installatie.

IME, onderdeel van Legrand, is leverancier van hoogwaardige meetcomponenten voor nagenoeg elke toepassing in het registreren en analyseren van elektrische grootheden of energie. De meetoplossingen zoals paneelmeters, kWh-meters en stroomtransformatoren maken je elektrische installatie klaar voor moderne en gedetailleerde energieregistratie.

Kilowattuurmeter en stroomtransformatorDIN-rail kWh-meters van IME

Het meten, monitoren en analyseren van verbruikte of opgewekte elektrische energie hoort bij een professionele bedrijfsvoering. Energiekosten zijn namelijk een groot deel van de totale uitgaven. Met de kilowattuurmeters van IME kun je de opgewekte en verbruikte energie van één- of driefase installaties eenvoudig uitlezen. De eenvoudig te installeren meetcomponenten zijn leverbaar in een 1 tot 4 module brede DIN-rail uitvoering.

MID kWh-meters met directe en indirecte aansluiting

De term MID verwijst naar de Europese richtlijn voor én over het gebruik van verschillende meetinstrumenten, waaronder kWh-meters. In Nederland spreken we ook wel over de meetinstrumentenrichtlijn. MID gecertificeerde kilowattuurmeters zijn verplicht wanneer je geleverde of opgewekte energie wil doorbelasten aan derden.

Stroomtransformatoren van IME

Voor het maken van een directe aansluiting zijn er oplossingen tot maximaal 125 ampère leverbaar. Wanneer er metingen van grote stromen nodig zijn worden kilowattuurmeters via stroomtransformatoren indirect aangesloten op de elektrische installatie. De stroomtrafo’s hebben vaak een 5 ampère uitgang. Een 200/5 stroomtrafo geeft bij een primaire stroom van 200 ampère een secundaire stroom van 5 ampère.

Klasse 0.5 en 0.2 kWh-meters van Cewe Instrument

Voor toepassingen waar langdurig een hoge nauwkeurigheid en stabiliteit nodig is heeft Cewe Instrument verschillende kilowattuurmeters met een hoge klasse 0.5 en 0.2 meetnauwkeurigheid. Hierdoor is er slechts een maximale afwijking van 0.5% of 0.2% binnen het opgegeven meetbereik. Deze nauwkeurige meetcomponenten worden ingezet bij het registreren en verrekenen van grote hoeveelheden elektrische energie.

Cewe Instrument maakt onderdeel uit van de Secure Meters groep en is een fabrikant van energiemeters en energiemeetsystemen voor toepassing in industrie en energiebedrijven.

Multifunctionele paneelmeterMultifunctionele paneelmeters

Wanneer er meer gegevens nodig zijn dan alleen energieverbruik, is een multifunctionele paneelmeter het aangewezen meetinstrument. Deze modulaire en compacte systemen registreren gelijktijdig meerdere waarden zoals stroom, spanning, vermogen en energie. Sommige instrumenten zijn ook in staat om harmonische vervorming (THD), de Power Factor en frequentie te meten. Het uitlezen van de gegevens kan lokaal of op afstand plaatsvinden.