Power Quality meetinstrumenten

Een term die we steeds vaker tegenkomen in de elektrotechniek is ‘Power Quality’. Met dit begrip bedoelen we de kwaliteit van elektrische energievoorziening, oftewel elektrische stroom en spanning. Een slechte Power Quality door bijvoorbeeld ‘dips’ in de netspanning, korte overbelastingen en harmonische vervuiling, kan directe invloed hebben op continuïteit van de energievoorziening en op de levensduur en betrouwbaarheid van de aangesloten elektronische componenten.

Dit soort verstoringen in het elektriciteitsnet kunnen elektrische apparatuur op termijn beschadigen, waardoor productieprocessen uit kunnen vallen. Door de toename van elektrische apparatuur met moderne elektronica zijn deze processen gevoeliger voor verstoringen in het voedingsnet. Gevolgen zijn toenemende onderhoudskosten en een hoger energieverbruik van de elektrische installatie.

Power Quality meetinstrumenten

Een goede Power Quality zorgt voor minder energieverlies en een optimalisering van de energie efficiëntie van de elektrische installatie. Door de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening inzichtelijk te maken, kunnen we problemen vroegtijdig waarnemen, opsporen en uitval van productieprocessen voorkomen.

Draagbare analyzers voor 1- en 3 fase netten

Storingen in de netspanning worden vaak pas geanalyseerd tijdens of na een probleem in de elektrische installatie. KWx is leverancier van mobiele en permanent geïnstalleerde Power Quality analyzers voor één- en driefase installaties. Deze geavanceerde meetinstrumenten kunnen worden ingezet om verstoringen in elektrische installaties zichtbaar te maken.

Chauvin Arnoux Qualistar serie

De Qualistar serie van Chauvin Arnoux bestaat uit vier industriële Power Quality analyzers, ontwikkeld voor inspectie, service en onderhoud. Kenmerkend voor de serie is de ongekend eenvoudige bediening. Een beperkt aantal toetsen en duidelijke pictogrammen loodsen je door de Nederlandstalige instellingen van het instrument.

Power Quality analyzers

De instrumenten zijn bijzonder geschikt voor één- en driefase basisregistraties van een groot aantal netparameters. De Qualistar C.A 8336 is het meest geavanceerde model uit de serie en kan nagenoeg alle relevante Power Quality parameters registreren. Voor metingen in het veld is de IP67 gecertificeerde C.A 8435 toegevoegd aan de Qualistar familie.

Chauvin Arnoux PEL serie

De Power Energy Loggers (PEL) van Chauvin Arnoux zijn slimme meetinstrumenten om energieverbruik en harmonischen te registreren. Zowel de PEL 102 als de PEL 103 kunnen overweg met één- en driefase installaties en zijn voorzien van flexibele stroomsensoren en Nederlandstalige software. Door het compacte formaat en magneetbevestiging bevestig je de instrumenten eenvoudig aan de binnen- of buitenkant van de verdeelinrichting.

NL-talige Chauvin Arnoux DataView software

De Qualistar analyzers worden standaard geleverd met de PAT-2 software en de PEL dataloggers met de PEL-software. Opnemen, uitlezen en analyseren. Een uitgebreidere rapportage kan worden gemaakt met de optionele DataView. Deze overkoepelende software heeft tevens de mogelijkheid om eigen specifieke templates te ontwerpen.

Metrel Power MasterMetrel Master serie

De Power Master, Energy Master en Master Q4 van het Sloveense Metrel zijn krachtige driefasen Power Quality analysers in een compacte behuizing. De instrumenten zijn voorzien van een snelle processor om ook korte transiënte verschijnselen te detecteren en vast te leggen.

Alle modellen beschikken over 8GB geheugen waardoor je de instrumenten ook in kan zetten voor langdurige metingen. Via de Ethernet aansluiting kunnen de instrumenten ook op afstand benaderd worden. De automatische controlefunctie waarschuwt je bij een verkeerde aansluiting zoals fase verwisseling of een verkeerd aangesloten stroomtang.

Continu meten met vaste Power Quality analyzers

De permanente geïnstalleerde Power Quality analyzers van het Zweedse Metrum zijn geschikt voor veel toepassingen, van hoogspanningsnetten tot verdeelinrichtingen. De instrumenten zijn ontwikkeld op basis van de internationale Klasse A standaard, IEC 61000-4-30 en het Intelligent Measurement Unit concept van Metrum.

De analyzer geeft het resultaat van de meting eenvoudig weer: groen licht wanneer de meting binnen de normen valt, rood licht wanneer er afwijkingen zijn. De Intelligent Measurement Unit analyseert de data en stuurt alleen de relevante gegevens door naar het centrale systeem. Hierdoor is de hoeveelheid data gering, waardoor het mogelijk is om grote analysesystemen te bouwen of op afstand te communiceren via GSM modems.

Metrum Power Quality analyzer

Zeker meten met voldoende kennis over Power Quality

De techniek en theorie achter Power Quality is mooi en interessant, maar kan ook onverklaarbaar en frustrerend zijn. Meetresultaten en analyses kunnen alleen goed worden beoordeeld wanneer je op de juiste manier gebruikt maakt van je meetinstrumenten. Voor gebruikers van test- en meetinstrumenten organiseren wij regelmatig workshops waar slim en veilig meten centraal staan.

Ben jij betrokken bij het ontwerpen, installeren of onderhouden van elektrische installaties en wil je meer informatie opdoen over Power Quality analyses? Meld je dan aan voor de praktijkgerichte meetworkshop waar wij je – na een theoretische opfrisser – aan de hand van praktijkcases de relatie tussen Power Quality verschijnselen en de (on)gevoeligheid van de elektrische installaties verder uitleggen.