Niet Destructief Testen

Meetinstrumenten voor Niet Destructief Onderzoek

In een markt waar materialen steeds geavanceerder worden en componenten compacter, is kwaliteit en herleidbaarheid van steeds groter belang. Het uitvoeren van metingen en beproevingen is daarbij de methode om kwaliteit aan te tonen en te optimaliseren. Bij voorkeur is de beproevingsmethode daarbij Niet Destructief Onderzoek (NDO). Het aanbod van KWx in apparatuur voor Niet Destructief Onderzoek is breed. Voor de fabrikanten binnen dit portfolio geldt dat ze met hun merken leidend zijn in de markt en volledige support geven aan KWx.

Op hoofdlijnen biedt KWx de volgende methoden:

Toepassingsgebieden voor NDO

De toepassing van deze technieken is breed. Het segment waar van oudsher veel NDO wordt toegepast is ‘olie en gas’. Het onderzoek richt zich daar op insluitingen, lassen en wanddikte in metalen. Uiteraard vindt het onderzoeken van metalen op veel bredere schaal plaats, zoals bijvoorbeeld bij assen van treinen en windmolens. Rondom de toepassing van metalen is PMI een methode voor het herkennen van de samenstelling van het materiaal.

NDO-technieken worden daarnaast  gebruikt  in de groeiende toepassing van composietmaterialen. Zowel ultrasoon, als röntgen en CT kunnen worden ingezet als beproevingsmethode. Problemen zoals delaminatie, cracks en afwijkingen in de structuur worden zo geïndiceerd.

Verschillende NDO technieken

Ook voor elektronica en PCB’s is NDO de manier voor controle van ontwerp, productie en foutanalyse. Technieken zijn bijvoorbeeld thermografie, 2D röntgen of Computed Tomography (3D). Met hulp van software kunnen automatische testprocedures van productieseries worden uitgevoerd. Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld materiaalonderzoek en geologisch onderzoek.

Lees meer